Sat. Jul 13th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Pm kisan yojna update

Pm kisan yojna update: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत की सरकारकडून शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जात असतात. हे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात दिले जातात.

यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे. त्याचबरोबर आता या शेतकऱ्यांना मोठ्या आनंदाची बातमी आली आहे. ती बातमी म्हणजे शेतकऱ्यांना जे वार्षिक सहा हजार रुपयातील तीन टप्प्यात दोन-दोन हजार रुपये मिळत होते. आता त्याच शेतकऱ्यांना पुढील हप्ता हा चार हजार रुपयांचा मिळणार आहे.

म्हणजेच पुढील तेरावा हप्ता हा मात्र शेतकऱ्यांना चार हजार रुपयांचा मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आनंद झाला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो तेरावा हप्ता हा पुढील महिन्यात येऊ शकतो. अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.Pm kisan yojna update

पी एम किसान चा योजनेचा शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 डिसेंबर 2022 रोजी च्या अगोदर आधार प्रमाणीकरण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडला होता. त्याचबरोबर आता ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न हे दहा हजाराच्या आत असणे आवश्यक आहे.

यामुळे मित्रांनो ज्या शेतकऱ्यांना किंवा नागरिकांना सरकारी नोकरी म्हणजेच कोणतीही नोकरी दहा हजार पगाराच्या वर असेल तर त्या नागरिकाला पी एम किसान योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. म्हणजेच ते सर्व शेतकरी या योजनेचे अपात्र शेतकरी म्हणून राहतील. ही योजना फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या कुंकवात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.

त्याचबरोबर देशांतर्गत या योजनेचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. परंतु सरकारने केलेल्या नवीन नियमानुसार अनेक शेतकरी या योजनेपासून अपात्र ठरले आहेत.Pm kisan yojna update

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *